Helium Token

Helium Token

Helium Token to natywna kryptowaluta i token protokołu łańcucha bloków Helium. Jego symbolem jest HNT. Przed uruchomieniem łańcucha bloków Helium nie istniała kopalnia HNT. Pierwszy HNT został wyprodukowany 29 lipca 2019 roku jako część bloku 93.

 Token Helium został zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb dwóch głównych stron w ekosystemie blockchain Helium:

  • Hosty hotspotów i operatorzy sieci. Hosty wydobywają HNT podczas wdrażania i utrzymywania zasięgu sieci.
  • Przedsiębiorstwa i programiści korzystający z sieci Helium do łączenia urządzeń i tworzenia aplikacji IoT. Kredyty danych, które są tokenem użytkowym powiązanym z USD, pochodzącym z HNT, są używane do uiszczania opłat transakcyjnych za bezprzewodową transmisję danych w sieci (oprócz takich rzeczy, jak dodawanie hotspotów i wysyłanie).

Leave a Reply

Copyright © 2021 FormNet